Over Solodair

Voor wie is Solodair?

Voor iedere single die graag in groep dingen doet

Solodair wil een doorsnee van de samenleving vormen, waar iedereen welkom is, ongeacht financiële of sociale achtergrond. Dus: zowel ongehuwden, als gescheiden mensen, eenoudergezinnen en weduwen of weduwnaars.

In principe doet ook de leeftijd er niet toe! Bovendien vinden we een gezonde mix verrijkend.

Daarom heeft Solodair activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn:

 • De ‘meet & greet’ is niet meer of minder dan een gemoedelijk praatcafeetje waar geïnteresseerden vrijblijvend naartoe kunnen komen en kennismaken met de werking, de aanwezige leden en anciens. Deze praatcafeetjes zijn, net zoals occasionele andere OPEN activiteiten voor externen, op onze kalender aangeduid in Turquoise:
 • De blauwe activiteiten op onze kalender zijn activiteiten voor alle leden en proefleden, ongeacht de leeftijd.

Telkens speelt het motto: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

We realiseren ons dat leeftijdsgenoten ontmoeten een belangrijke factor is. We worden ook allen jaarlijks een jaartje ouder en we willen als groep heel graag blijven openstaan voor jonge mensen. Dat heeft ons doen besluiten om over te gaan tot  …

Een indeling in 2 leeftijdsgroepen

Vraag je informatie op, dan word je naargelang je leeftijd, ingedeeld in één van die groepen:

Schrijf je je in voor een activiteit, dan zal je zien dat je naam in een kader van een bepaalde kleur wordt weergegeven.

 • Ben je nog geen 50? Dan word je ingedeeld bij Jong Solodair, met een groene kleur.
 • Vanaf 50 jaar kom je terecht bij Solodair Plus, met de rode kleur.

We zijn er ons bewust van dat dit een eerder kunstmatige opsplitsing is. Iedereen is inderdaad zo oud als hij/zij zich voelt. En, misschien vind je zelf meer aansluiting bij een andere groep.

Vandaar ook het belang van de gezamenlijke activiteiten: zij zorgen voor de verbinding!

De indeling met 50 als richtlijn zorgt enkel voor een eerste indeling.  Heb je je vriendenkring uitgebouwd bij Jong Solodair, wil dit niet zeggen dat alle contacten verbroken worden en je in een onbekende groep terecht komt.  Om de overgang vlotter en natuurlijker te laten verlopen, voorzien we een overgangsperiode van 4 jaar. Dat betekent dat je vanaf 48 jaar ook kan meedoen aan activiteiten van Solodair Plus én je nog kan blijven meedoen aan activiteiten van Jong Solodair tot je 52 bent. Daardoor verloopt de overgang van de ene naar de andere groep niet geforceerd.

Deze opsplitsing heeft 2 voordelen:

 • We houden rekening met de behoefte om zich te omringen met leeftijdsgenoten.
 • In een vrijwilligersvereniging is, waar individuele leden zich engageren voor de groep, is het tenslotte evident dat we hun wensen respecteren.

Daarom zijn, naargelang wie de activiteit aanbrengt, de activiteiten ook opgesplitst naargelang welke groep de initiatiefnemer (= contactpersoon) voor ogen heeft. Hij/zij heeft daarin de volledige keuze.

Activiteiten op maat

De activiteiten op de agenda krijgen een bepaalde kleur, naargelang de doelgroep, gekozen door de initiatiefnemer:

 • Groen voor (proef-)leden van Jong Solodair (= tot 50 jaar)
 • Rood voor (proef-)leden van Solodair Plus (vanaf 50 jaar)

Naast de reeds eerder vermelde activiteiten, open voor alle leeftijden:

 • Blauwe activiteiten: voor alle leden en proefleden van Solodair.
 • Turquoise activiteiten: ook voor niet-leden van Solodair.

Een blik op de agenda op de website geeft dus meteen een overzicht voor wie het bedoeld is, aan de hand van de kleuren.

 • Rood en groen komen dus overeen met de kleuren van de leeftijdsgroepen van de leden.
 • Blauw, de kleur van ons logo en de heading, is voor iedereen. Wil je graag weten wie er graag deelneemt? Klik dan op ‘Bekijk wie aanwezig zal zijn’. Dan geven de kleuren van de aanwezigen een aanduiding van de leeftijd van de aanwezigen.
  (Als blijkt dat er maar één leeftijdsgroep heeft deelgenomen aan deze activiteit, wijzigt de beheerder de kleur resp. naar jong of rood in functie van het jaarverslag.)

Facebook

De website met log-in is en blijft het centrale communicatiekanaal. Idealerwijze zou het ook per activiteit een totaaloverzicht moeten geven qua deelnemersaantal.  In realiteit is dat jammer genoeg niet het geval. De website blijkt evenmin het ideale kanaal te zijn om onderling veel dynamiek teweeg te brengen. Daarom werden er –aanvullend- een aantal besloten Facebookgroepen gemaakt wat wél meer interactie geeft. Handig om bijvoorbeeld een peiling te doen naar mogelijke activiteiten en dan te beslissen of een activiteit al dan niet op de agenda komt. Er zijn 2 besloten Facebookgroepen, t.t.z. enkel toegankelijk voor effectieve leden en proefleden van de vereniging Solodair:

 • FBgroep ‘Jong Solodair’, exclusief Jong Solodair
 • FBgroep ‘Solodair’voor alle leden die daarvoor open staan.

Daarnaast is er de openbare pagina waar bijvoorbeeld zo nu en dan open activiteiten en mijlpalen kunnen vermeld worden. Dus, misschien wel interessant voor ex-leden en sympathisanten om op de hoogte te blijven.

Onze Solodair kernleden

 • Linda Voorzitster, ledenadministratie, onthaal Solodair Plus, redactieraad website
 • Gert Medebeheerder website & foto-album
 • Tina Contactpersoon concerten
 • Jij? Contacteer ons!

Een beetje geschiedenis

Solodair werd in september 1998 opgericht als activiteitenvereniging voor singles.

En, dat is wat Solodair 15 jaar later nog altijd doet: een ruim gamma van activiteiten aanbieden aan singles met zowel culturele als sportieve, maar vooral toch ontspannende aspecten. Alleen is Solodair eerder uitgegroeid van een vereniging naar een netwerk van singles.  Solodair is er immers niet alleen voor jou, maar –vooral ook- door jou

We willen allemaal wel graag een voldoende gevarieerd activiteitenaanbod. Om dit effectief te kunnen realiseren, is het aan ieder aangesloten lid om zelf iets aan te brengen. Van zodra daar nog leden voor te vinden zijn, wordt dit op de agenda geplaatst.

En is het weer van die aard dat je er nog geen hond zou doorjagen of ben je te moe om naar buiten te gaan, dan kan je ons vinden via ons sociaal netwerk op het internet… Een voordeel van een digitale agenda is ook dat het gemakkelijker is om wijzingingen aan te brengen.

Ben je single en wens je een nieuwe vriendenkring uit te bouwen?

Bij Solodair zit je goed! Je vindt er een ongedwongen, sympathieke sfeer waar iedereen zich thuis voelt.