Over Solodair

Als je zonder partner door het leven gaat, wil je graag je interesses en passies delen met anderen.

Wat doet Solodair allemaal?

  • Ontspannend: praat- en filmavondjes, etentjes, daguitstappen…
  • Cultureel: samen naar concerten, musea, toneel, Marktrock
  • Sportief: wandelen, fietsen, badminton, zwemmen…
  • Fuiven: Florreborre, 30+ Party…

Kortom: een gezellig samenzijn met lotgenoten en/of vrienden-in-wording

Voor wie is Solodair?

Solodair wil een doorsnee van de samenleving vormen, waar iedereen welkom is, ongeacht financiële, sociale… achtergrond. Dus: zowel ongehuwden, als gescheiden mensen, eenoudergezinnen en weduwen of weduwnaars.

Ook de leeftijd doet er niet toe! Tenslotte is iedereen zo jong en zo oud als hij/zij zich voelt. Bovendien staat er geen leeftijd op het appreciëren van bepaalde cultuur en andere liefhebberijen. Jaarlijks, bij de opening van het nieuwe seizoen, bekijken we ook het programma van 30CC en andere centra en kopen we gezamenlijk tickets aan, waardoor we samen kunnen zitten en ook kunnen genieten van een mooie korting.

Anderzijds zijn we er ons wel bewust van dat leeftijdsgenoten ontmoeten een belangrijke factor is. Daarom zijn, naargelang wie de activiteit aanbrengt, de activiteiten ook opgesplitst als zijnde voor ‘Jong Solodair’ of ‘Solodair Plus’.  We hanteren hiervoor geen strikte leeftijdsgrens!  Iedereen beslist dit voor zichzelf, naargelang waar je zelf het meest aansluiting bij vindt. En sommige activiteiten blijven sowieso voor beide groepen.

Er is ook een aparte groep aangemaakt bij Facebook voor zowel Jong Solodair als Solodair Plus.

Jong Solodair

Jong Solodair is er voor de jongsten onder ons, dus voor 20ers, 30ers en 40ers.

E-mail: info@solodair.be

Solodair Plus

Het leven begint vanaf 40… Vanaf 40 voel je je misschien wel meer thuis bij Solodair Plus?
E-mail: info@solodair.be

Onze Solodair kernleden

Een beetje geschiedenis

Solodair werd in september 1998 opgericht als activiteitenvereniging voor singles.

En, dat is wat Solodair 15 jaar later nog altijd doet: een ruim gamma van activiteiten aanbieden aan singles met zowel culturele als sportieve, maar vooral toch ontspannende aspecten. Alleen is Solodair eerder uitgegroeid van een vereniging naar een netwerk van singles.  Solodair is er immers niet alleen voor jou, maar –vooral ook- door jou

We willen allemaal wel graag een voldoende gevarieerd activiteitenaanbod. Om dit effectief te kunnen realiseren, is het aan ieder aangesloten lid om zelf iets aan te brengen. Van zodra daar nog leden voor te vinden zijn, wordt dit op de agenda geplaatst.

En is het weer van die aard dat je er nog geen hond zou doorjagen of ben je te moe om naar buiten te gaan, dan kan je ons vinden via ons sociaal netwerk op het internet… Een voordeel van een digitale agenda is ook dat het gemakkelijker is om wijzingingen aan te brengen.

Ben je single en wens je een nieuwe vriendenkring uit te bouwen?

Bij Solodair zit je goed! Je vindt er een ongedwongen, sympathieke sfeer waar iedereen zich thuis voelt.